Muzikál Bídníci


Tereza Aster Vágnerová

Tereza Aster Vágnerová

Od čtyř let hraje na klavír, absolvovala baletní přípravku u J.Nemce, docházela na hodiny moderního tance k prof.V.Veselé,učí se zpěv u prof, konzervatoře L.Nopové a M.Cihelníkové,v roce 2009/10 studovala ve Spojených Státech na Forth Worth Academy of Fine Arts zpěv, herectví a tanec.

Zúčastnila se mnoha klavírních vystoupení a soutěží,dva roky vystupovala v muzikálu Les Miserables v roli malé Cossette,hrála v divadle Semafor v hrách Lysistrata, Sekta a Tiše a ochotně, umístila se na druhém místě v pěvecké soutěži Czechtalent 2007,v roce 2008 se v soutěži X Factor probojovala mezi osmičku nejlepších semifinalistů.V současné době studuje již pátým rokem na English College in Prague a ve volném čase zpívá na nejrůznějších kulturních či společenských akcích.